håll utkik här efter nya tider för kommande informationsträffar
 

Vi har fått projektpengar!

                  Dessa ska användas till:

•                Utomhusarbeten med tomten, vandringsleder, anslutningar 
                  till den nya bryggan etc
•                Utredning om vilken sorts lokal som behövs och              
                  hitta finansiering av byggandet.
 
För att detta ska bli verklighet och något som vi verkligen vill ha, kom till Mariebergsgården den 4 mars kl.14.00
Fika och tårta ....


Dagordning för träffen 4 mars
·        Välkommen
·        Historik, det tidigare mötet
·        Projektet, omfattning, villkor, meningen med mötet, 
         fortsatta arbetet.
·        Förslagsbearbetning i fyra samtalsgrupper:

1.        Utomhusmiljöer i projektbeskrivning: parkering, 
           husvagnsplatser, grill, vandringsleder. Vad mer?
2.       Vad ska vi använda lokalerna till? Vilken sorts lokaler
           behöver vi? Vad krävs av lokalerna ?
3.       Andra verksamheter t.ex. seniorboende
4.       Företagens nytta av lokal och plats/utemiljö

·        Fika under samtalen
·        Återsamling med några korta exempel från grupperna.
·        Summering återkoppling-nytt möte.


Välkommen/ projektgruppen