Dagordning för träffen 4 mars

 • Välkommen
 • Historik, det tidigare mötet
 • Projektet, omfattning, villkor, meningen med mötet, fortsatta arbetet
 • Förslagsbearbetning i fyra samtalsgrupper:
 1. Utomhusmiljöer i projektbeskrivning: parkering, husvagnsplatser, grill, vandringsleder. Vad mer?
 2. Vad ska vi använda lokalerna till? Vilken sorts lokaler behöver vi? Vad krävs av lokalerna ?
 3. Andra verksamheter t.ex. seniorboende
 4. Företagens nytta av lokal och plats/utemiljö
 • Fika under samtalen
 • Återsamling med några korta exempel från grupperna.
 • Summering återkoppling-nytt möte.

Välkommen/ projektgruppen

Vi har fått projektpengar!

De ska användas till:

 • Utomhusarbeten på tomten, för vandringsleder, anslutningar till den nya bryggan etc
 • Utredning om vilken sorts lokal som behövs              
 • Hitta finansiering av byggandet

 
För att detta ska bli verklighet och något som vi verkligen vill ha, kom till Mariebergsgården den 4 mars kl.14.00
Fika och tårta ....


Dagordning för träffen 4 mars

 • Välkommen
 • Historik, det tidigare mötet
 • Projektet, omfattning, villkor, meningen med mötet, fortsatta arbetet
 • Förslagsbearbetning i fyra samtalsgrupper: