P  r  o  g  r  a  m    2  0  2  0

fredag 14 februari
a f t e r w o r k
mat från kl 18.00
100 kr
 

lördag 14 mars
    v i n p r o v n i n g  m e d  m a t
kl 18.00
Vi provar vin med mat efteråt (dryck till mat från baren)
300 kr
bokning: per rydberg 070-3348549
 

lördag 28 mars
    f i l m k v ä l l
mat från kl 18.00
100 kr

 

Fredag 10 april
    a f t e r n o o n  t e a
kl 14.00
100 kr
p u b k v ä l l  m e d  q u i z
kl 19.00

 

LÖRDAG 9 MAJ
    Å R S M Ö T E
ÅTERKOMMER MED KALLELSE